Ingen symjefestival i år

Sognefjord Swim Festival vert ikkje arrangert i 2012. Styret i Sogn fjordsymjeklubb, som er den formelle eigaren av festivalen melder at dei naudsynte ressurspersonane for å sette i gang prosjektet dessverre ikke er tilgjengelege i år.