Sognefjord Stafett 2005

Balestrand 13. august 2005

Sognefjord Stafett baud på mykje moro. Det var 35 deltakarar fordelt på 9 stafettlag. Lewis Gordon Pugh symde to etapper, ein etappe for eit lag samansett av born og ein etappe på eit vaksenlag.

Resultater

Vinnarlaget var The Aptenodytes (latinsk for keiserpingviner):

  • Svein O. Bennæs (Noreg)
  • Keith Day (England)
  • David Roche (Australia)
  • Sarah Jane Hails (England).