Styret for 2010

Her er styret for 2010:

 • Styreleiar: Sarah Jane Hails for 2 år (er borte 9 mnd.)
 • Nestleiar: Torbjørn Hasund (1 år att)
 • Kasserer: Lorraine Thompson (1 år att)
 • Sekretær: Knut Moen for 2 år
 • Styremedlem: Sønnøve Cirotzki for 1 år
 • Styremedlem: Øydis Bøtun for 2 år
 • Varemedlem: Colin Tattersall for 2 år
 • Varamedlem: Katja Gesch 1 år
 • Varamedlem: Torbjørn Dale for 2 år
 • Varamedlem: Svein Røysum for 1 år
 • Valnemnd: Simone Stibbe for 1 år
 • Valnemnd: Ralph Krüger (1 år att)
 • Valnemnd: Guttorm Flatabø for 2 år