Explore Gullpris til Sognefjord Swim Festival og Extremsportveko

Fjord Norges Explore-priser for 2006 ble under dagens Norsk Reiselivskonferanse i Bergen utdelt "Sognefjord Swim Festival" og "Ekstremsportveko på Voss" henholdsvis Produktutvikling og Markedskommunikasjon.

– Vi er meget målrettet i vårt arbeid med å bygge en sterk merkevare for reiselivsproduktet på Vestlandet. Vi motiverer derfor næringsaktørene til å implementere regionens overordnede merkevarestrategi i deres markedsføring og produktutvikling gjennom de nye Exploreprisene, sier adm. direktør Terje Devold i Fjord Norge AS - det internasjonale markedsføringsselskapet for reiselivsnæringen i de fire fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

De eksklusive prisene ble utdelt under festmiddagen til Norsk Reiselivskonferanse i Bergen torsdag.

Om de to vinnerne sier juryen;

Sognefjord Swim Festival

Sognefjord Swim festival er en kreativ og spennende explore-opplevelse som har satt både Sognefjorden og de norske fjordene på kartet nasjonalt og internasjonalt. Festivalens budskap er at alle kan oppleve og utforske fjorden gjennom konkurransesvømming, kostymesvømming, bading, kajakkpadling, båtturer, lek og moro. Fjordsvømming er en helt ny aktivitet (og begrep) som er utviklet i Sognefjorden. Sognefjord Swim festival er et allianseprosjekt som involverer aktører fra reiseliv, næringsliv, organisert friluftsliv – og festivalens program inkluderer mye mer enn svømming ; der er konserter, grillfester, markedsdager, after-swim på hotellene etc. Dette gir ringvirkninger for det lokale næringslivet på begge sider av fjorden.

Festivalen har styrket optimismen og stimulert kreativiteten og troen på fremtiden hos bygdefolk og lokale næringsaktører. Sognefjord Swim festival har i høy grad fanget oppmerksomheten til mediefolk og interessegrupper både i Norge og i utlandet. Festivalen har trukket publisitet til regionen og medvirket til å etablere fjordsvømming som et nytt begrep innenfor aktivt friluftsliv.

Arbeidet er vinner i kategori produktutvikling men det bør også nevnes at festivalens grafiske uttrykk er utviklet på en helhetlig og konsekvent møte. Både tekst og bilder som er brukt i profilering av Sognefjorden Swim Festival reflekterer farger og form til fjordens natur. Lekende Illustrasjoner av kunstneren Janne Nes er sentrale i den visuelle profilen og forsterker festivalens innhold av lek og moro med fjorden som utgangspunkt.

Profilering av festivalen harmonerer med Fjord Norges profil.

Ekstremsportveko på Voss

Dette arbeidet synliggjør på en svært god møte et opplevelsesprodukt som kommuniserer sin identitet effektivt mot sin hovedmålgruppe. De differensierer seg fra andre opplevelsesprodukter på Vestlandet på en unik og spennende møte og skaper oppmerksomhet omkring ekstreme opplevelser også gjennom spennende og unikt design.

Grunntanken bak designprogrammet til Ekstremsportveko er å bygge videre på identiteten til Ekstremsportveko; leken med de fire elementene – Jord, luft , ild og vann. Profilen er basert på lek og ekstrem utfoldelse med vill vestlandsnatur som en vakker ramme. Det er i programmet også et vesentlig poeng at de klarer å formidle bygda Voss og den uhøytidelige stemningen der og vossingene sin særegne væremåte.

Symbolet er utviklet fra kommunevåpene til Voss (en hjort) – og viser to hjorter i kamp. Designet bærer ellers i seg bakgrunnselementer fra mønsteret i vossabunaden – og skaper en spennende kontrast til det maskuline og tøffe uttrykket i fonter, farger og foto. Det helhetlige uttrykket er en kontrast til den tradisjonelle måten Voss blir framstilt på – og uttrykker det nyskapende, unge og friske som Ekstremsportveko representerer

Pressekontakt:
Adm. dir. Terje Devold
Mobil +47 90585799
Epost terje@fjordnorway.no