OBS: retting av telefonnumre!

Viser til feil på plakart og brosjyre:

Det riktige telefonnummeret til Balestrand turistinformasjon er : 57 69 12 55

Det riktige telefonnummeret til Sognefjord hotell er: 57 65 11 00