Sogn fjordsymjeklubb


Sogn fjordsymjeklubb er ein sjølvstendig interesseorganisasjon med mål om å etablere, utvikle og promotere open-water-symjing, kajakkpadling og andre fjordbaserte aktivitetar i Sogn. Vi har også som mål å auke kunnskap om fjorden og jobbe for at fjorden vert teken aktivt i bruk på ein positiv, sosial og miljøvenleg måte.

Sogn fjordsymjeklubb vart offisielt stifta 22. februar 2007. Men ideen vart allereie fødd 5. desember 2004 då fem djerve symjarar hoppa ut i Sognefjorden for å vise at dei ville ta fjorden i bruk – sommer eller vinter, sol eller regn. Oppslutnad om aktivitetane i Sogn fjordsymjeklubb har auka sidan det – med medlemmer frå Hafslo, Barsnes, Sogndal, Leikanger, Vik og Balestrand.

Som medlem i klubben får du:

  • vera med i eit miljø som satsar på aktivitetar i og rundt fjorden,
  • vera med å skape fjordopplevingar,
  • vera med å arrangere Sognefjord Swim Festival
  • symje- og padletrening,
  • kajakkurs til redusert pris,
  • vera med på felles padleturar, symjeturar og andre opplevingar i inn-og utland,
  • og mykje meir ...

Aktivitetar

Sogn fjordsymjeklubb har aktivitetar heile året rundt. Sjå vår aktivitetskalendar

Du kan bli medlem ved å sende epost til sogn@fjordswim.no